Juritax


Home Activiteiten Contact Login

Home


Juritax is een jong en dynamisch bedrijf dat zich er toe verbindt uw problemen met betrekking tot schade aan uw woning op te lossen. Ons team bestaat uit ervaren experts en medewerkers die alle dagen ter uwer beschikking staan, en dit 24/24 en 7/7.

Als u schade hebt met betrekking tot uw brandpolis, hebt u recht op uw eigen, persoonlijke schade-expert bij elk schadegeval. Deze dienst wordt vergoed door uw eigen verzekeringsmaatschappij. Dus met andere woorden... het kost u niets. In bijna iedere brandpolis in België staat een clausule die de polisvoorwaarden voorschrijft. In deze polisvoorwaarden staat vermeld hoeveel wij mogen factureren naargelang de grote van de schade. Wij zullen deze barema's niet overschrijden.

Wanneer de schade niet gedekt wordt onder de brandpolis, kan u ons steeds telefonisch contacteren zodat wij samen met u kunnen bekijken welke polis onze kosten wél dekt.

Indien er geen enkele polis onze kosten kan dekken, zullen wij dit vooraf melden en onze kosten samen met u bespreken.

 

Aanrijdingsschade Brandschade Stormschade

 

 


Perez Investments - Emiel Becquaertlaan 2B2.11 te 2400 MOL
Tel. 014/31.28.61 - Fax 014/31.28.62 - e-mail info@juritax.be